Interview about the new album (February 2010)

6. května 2010 v 19:39 | posted by SekSonka |  Interviews & Articles
translated by SekSonka for http://destinationanywhere.blog.czsource

click on "celý článek" to view the translation


Aký je názov?
D: Ouhhh.. na to je ešte príliš skoro.
T: Party, party, party!

What's the title?
D: Ouhhh… it's to early to tell right now.
T: Party, party, party!
Ako veľa songov tento krát?
D: Napísali sme viac ako 20 piesní na tento album.. a konenče sme dokončili 13 z nich.
T: Nikdy sme to predtým nespravili.. keď sme nahrávali Sobstuff, tales & anthems len sme zobrali všetky piesne ktoré sme mohli hrať a nahrali ich. Tento kráto to bolo po prvý raz, keď sme naozaj napísali viac piesní ako sme potrebovali aby sme sa presvedčili že na albume budú len tie najlepšie.

How many songs this time?
D: We wrote more than 20 songs for this album… and we finally finished 13 of them.
T: We never did that before... When we recorded Sobstuff, tales & anthems we just took all the songs we could play and recorded them. This time was the first time that we really wrote much more songs than we needed to make sure that only the best would make it on the album.
Môžete nám o nich niečo povedať?
D: Je to ťaké rozprávať sám o piesniach ktoré ste práve dokončili, je ťažké ich posúdiť pretože tam samozrejme chýba určitý odstup. Ale teraz som totálne unesený, tým, čo sme urobili. Na tomto albume bude veľmi veľa rôznych druhov hudby. Máme tam ten najrýchlejší punkrock aký sme kedy napísali, máme nejaké experimentálne piesne, ktoré by som nikdy nečakal že spravíme, máme také tie cíť dobrú lásku songy, máme party songy, máme piesne ktoré opäť naozajstné ska, máme šialené in-your-face časti...
T: Som ohromený tým ako sa tie piesne nakoneic vyvinuli. Myslím že nový album bude veľmi rôznorodý. Máme tam z každého niečo, presne tak ako povedal David.

Can you talk about them a bit?
D: Its complicated to talk about songs that you just finished yourself, its hard to rate it cause there is a lack of distance of course. But by now I'm totally amazed by what we've done. There will be so many different types of music on this album. We have the fastest punkrock we've ever written, we got experimental songs I would have never expected to do this way, we have trashy feel-good-love-songs, we have party-songs, we have songs that are real ska again, we have crazy in-your-face parts…
T: I am really amazed how the songs turned out to be. I think the new Album is very diversified. So we have a little bit of everything in it, just like David said.
Má tento album pre vás špeciálny význam?
D: Hmm.. o tom som ešte nerozmýšľal. Myslím že každý song, ktorý ja.. alebo ktorý my napíšeme má špeciálny význam pre mňa, aj keď to znie divne povedať to takto. A samozrejme má to špeciálny význam pre našu kapelu, pretože to bude reprezentovať novú Destination Anywhere, ktorá existuje od jari 2009.
T: A presne toto je ten špeciálny význam pre mňa. Nový členovia, nový zvuk! Myslím, že album nám určite dopomôže k tomu, aby sme našu kapelu rozvinuli.

Does this album have a special meaning for you?
D: Hm… didn't think about that yet. I think every song that I… or that we write has a special meaning for me even though it sounds crappy to say it like that. And of course it has a special meaning for our band, cause it will represent the new Destination Anywhere that exists since spring 2009.
T: And exactly this is the special meaning for me. New members, new sound! I guess this album will definitely help us to develop as a band.
Plánujete spraviť video k prvému singlu, a ktorý by to bol?
D: Bolo by to super! Ale uvidíme.. A musíme sa pozrieť do našich peňaženiek.
T: Áno, ak by ste nám radi pomohli, nižšie zistíte informácie našeho účtu.

Do you plan to make a video for the "first single", and which one would it be?
D: I'd love to! But we'll have to see… and we'll have to check our wallets.
T: Yeah, if you'd like to help us, see below for our account information.
Kedy bude vydaný? (približne)
D: 2010
T: V lete, predpokladám.

When will it be out? (approximatively)
D: 2010…
T: Summer I guess.
Tim, ty spievaš svoju vlastnú pieseň, aké je to ukradnúť svojmu kamarátovi prácu?
T: Ach, no.. Rád spievam, ale len v štúdiu. Ak by sme hrali túto pieseň naživo David by mal jeho prácu späť.. Je to len o tom, že som ten song napísal sám doma a bolo to len pre zábavu. Nikdy som neplánoval nahrať to. Ale keď som ju ukázal ďalším členom kapely, povedali niečo ako "Hey, to je super song, dajme to na album" a aj Davidovi, nášmu producentovi sa to páčilo, takže som bol veľmi rád a dali sme to na album tiež. Ten song je dosť na nič, taký pop, gay a taktiež aj môj hlas. Takže sa to hodí k tomu songu.

Tim, you're singing your own song, how does it feel to steal your friend's job? xD
T : Oh, well... I like to sing, but just in the studio. If we would ever play this song life David would have his job again.... It's just that I wrote the song alone at home in my room and it was just for fun. I never intended it to be a song on the record. But when I showed the bandmembers they were like "Hey it's a great song, lets put it on the record" and even David, our producer liked it, so i was very pleased and wanted to put it on the record too. The song is very cheesy, poppy and gay, and so is my voice. So it just fits with the song.
Môžete nám povedať nejakú vtipnú príhodu, ktorá sa stala behom produkcie?
D: No.. Smial som sa viac ako kedy koľvek po mimo produkcie. Ale špeicálna príhoda? Nemám ani jednu teraz. Pozrite si naše production-videá!
T: Raz som bol veľmi opitý a išiel som na poštu a zavrel som si hlavu do dverí, zatiaľ čo David sa na mňa pozeral a robil si srandu. Škoda, že sme so sebou nemali kameru.

Can you tell us a little funny story that happened during your production session?
D: Well… I laughed more than I did not during the production I think. But a special story? I haven't got one right now. Check out our production-videos!
T: Once i was so drunken that i went into a post shop and locked my head into the doors while David was watching und making fun of me. Too bad that we had no cam with to film it.
Ktorý je váš najobľúbenejší song a prečo?
D: To neviem povedať. Závisí to na nálade. Sú tam texty, za ktoré som veľmi vďačný že sú na albume. To je to, čo by mohlo spraviť nejakú pieseň mojou obľúbenou. Ale.. nie. Ešte žiadna obľúbená nie je.
T: No mám teraz obľúbený song, ale neviem či bude moja naj aj potom čo donahrávame. Pretože spev a trúbky ešte chýbajú.

What's your favorite song, and why?
D: Can't tell. It depends on the mood. There are some lyrics that I'm very glad that they are on the album. That's could make a song be my favourite. But… no. No favourite. Not yet.
T: Well I have a favorite song at the moment, but i don't know if it will be my favorite after we are done with recording. Because the vocals and horns are missing.
Kedy plánujete spievať niečo po nemecky.. a po francúzsky?
D: Ouuuuhh :D. Nič také neplánujem, ale nikdy nevieš..
T: Na ďalšom allbume budem spievať piseň po nikaraguánsky.

When do you plan to sing a song in german... and in french?... xD
D : Ouhhhh.... Very Happy. I'm not planing anything like that. But you never know....
T: On the next album I will sing a song in Nicaraguan.
Ako dlho vám trvalo nahrať album?
D: Začali sme písať songy na konci leta 2009. A bolo tam aj pár "pozostatok" z Ep ktoré sme použili.. Tim a ja sme napísali tieto songy na konci roka 2008! Začali sme pordukovať a nahrávať na konci roka 2009.. a ešte stále nie sme hotoví.
T: Album rastie s časom, a myslím že je to dobré že píšeme ešte stále teraz už viac ako rok.

How long did it take to record and produce it ?
D: We started to write songs for the album in the end of summer 2009. And there were also a few 'left-overs' from the Ep that we used… Tim and me wrote these songs in the end of 2008! We started producing and recording in the end of 2009… and now we're still not finished.
T: The album grows with time, so I think it is good that we are writing for more than a year now.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Downpour Downpour | Web | 6. května 2010 v 19:45 | Reagovat

Zajímavé :D

2 duminecka duminecka | Web | 6. května 2010 v 19:48 | Reagovat

Co to taky zkusit?

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama