Interview with David Conrad (singer)

4. května 2010 v 15:44 | posted by P.2K |  Interviews & Articles
destinationanywhere.blog.cz
click on "celý článek" to read the interview


Dátum narodenia : 16.02:1988

Date of birth : 16.02.2010
Na aký nástroj v kapele hráš? Vieš hrať aj na iný hudobný nástroj?
 • Som spevák v kapele a trápny skákajúci debil na pódiu. Hral som na basu v punkrockovej kapele pred dlhým časom. A inšpiroval som dôležitých hráčov na basu o dare naučiť sa hrať na tento hudobný nástroj (viď André). Takisto hrám na gitaru .. ale nie som v tom dobrý.

What instrument do you play in the band ? Do you play any other?
 • I'm lead singer and awkward jumping jack on stage. I played bass in a punkrockband a long time ago… and I inspired important bass-players of the present to learn the instrument, too (see André). I also play guitar… but I'm not good.

Ako dlho hráš na tento nástroj a chodil si aj do nejakej hudobnej školy, alebo si sa naňho naučil hrať sám?
 • Hm .. myslím, že spievam tak dlho, ako si pamätám. A bol som v tom dokonca horší, ako som teraz! Ale keď som bol mladým hudobníkom, ostatní z kapely boli horšími spevákmi ako ja, tak som začal spievať. Mal som tak .. 14? Mal som pár hodín kde ma učili, ako lepšie spievať .. akurát mi to zlepšilo dýchanie pri speve.

How long have you been playing this instrument and have you been to a music school or have you learnt by yourself?
 • Hm… I think that I sing as long as I can remember. And I was even worse than I am now! When I was a young musician the others in the band we're even worse singer than me so I started to sing. I was about… 14? I had a few lessons to learn how to sing better… at least it made me breath better while I'm singing.

Kedy a čo ťa prijalo k tomu, aby si chcel byť hudobníkom a mať koncerty?
 • Prvý album Backstreet Boys v roku 1996. Prisahám. Keď som sa dostal do puberty, uvedomil som si, že nemám žiadnu lásku k sebe samému a založil som kapelu. Nevyriešilo to moje problémy, ale dnes dostávam drinky zdarma!

When and what made you want to be a musician and do concerts?
 • The first album of the Backstreet Boys in 1996. I promise. When I reached puberty I realized that I have no self-esteem and so I started a band. It didn't solve my problems but now I get drinks for free!

Nejaké obľúbené kapely?
 • Je ťažké vymenovať ich len pár .. v roku 2009 som počúval dosť často "All hope is gone" od Slipknotu, "Billy Talent II", "Panik" a "Liebe ist für alle da" od Rammsteinu. Kapely, ktoré ma najviac inšpirovali sú myslím Green Day a Blink 182. A samozrejme Backstreet Boys.


Some favorite bands?
 • It's hard to name just a few… in 2009 I listened a lot to Slipknot's "All hope is gone", "Billy Talent III", "Panik" and Rammstein's "Liebe ist für alle da". The bands that inspired me the most were Bands like Green Day and Blink 182 I think. And the Backstreet Boys of course.
Ďalšie záľuby?
 • Nie je ich veľa vedľa hudby. Veľa cvičím. Športu. A DVDčka ..! Dva a pol chlapa. Scrubs. Stromberg. The Office. Little Britain.

Other hobbies?
 • Not that much beside of the music. I work out a lot. Sport. And Dvds… ! Two and a half man. Scrubs. Stromberg. The Office. Little Britain.
Stále študuješ?
 • Áno.

Are you still studying?
 • Yep.
Čo očakávaš od nových koncertov, ktoré budete hrať?
 • Sadizmus. Pyrotechniku. Orgazmus. Poriadne opitého Christopha. Business, ako vždy!

What do you expect of the new shows you'll play?
 • Sadism. Pyro. Entrancement. Orgasm. A pretty drunken Christoph. Buisness as usual!
Ako si spoznal ostatných členov DA?
 • Poznal som Tima z jeho starej kapely. Prajem si, aby som vám mohol ukázať pár songov! Hm .. poznal som Christopha, pretože je to známy alkoholik v našom okolí. Poznal som Andrého, pretože som bol jeho hudobným vzorom. Vždy som poznal Pedu. Ale nepamätám si, prečo?!? Možno ma nežne pobozkal na krk na diskotéke, pretože si myslel, že som bol dievča!?! A ostatných som spoznal prvý krát v skúšobni, pretože boli dosť hlúpi na to, aby sa pridali ku kapele.


How did you meet the other members of DA?
 • I knew Tim from his old band… I wish I could show you some songs! Hm… I knew Christoph cause he is a famous alcoholic in our land. I knew André cause I have always been his role model as a musician. I always knew Peda, too. But I don't remember why?!? Maybe he kissed me softly in the neck in the disco before he knew me cause he thought I was a girl?! I met the other ones in the rehearsel room for the first time cause they were stupid enough to join this band.
Čo hovoríš príliš často?
 • "Je to ako v časti z .."
  Každého otravujem s trápnymi citáciami z týchto seriálov, ktoré stále pozerávam.

What do you say too often?
 • "It's like in the episode of… "
  I'm annoying everyone with boring quotes from these series I'm always watching.
Čo je tvoj obľúbený film/kniha/jedlo?
 • Film .. hm. The Dark Knight. Snatch. Terminator : Salvation. Superbad. Blbý a blbší je super. Kniha .. Vždy som mal rád Stephena Kinga. Jeho nová kniha 'the Dome' je super. Okrem toho mám rád Johna Grishama, Tommyho Jauda a Thomasa Harrisa. A jedlo .. najlepšie jedlo, na ktoré si teraz spomeniem je mexické jedlo z 'El Paso', ktoré nám ukázal producent David!

What's your favorite movie/book/food ?
 • Movie… hm. The Dark Knight. Snatch. Terminator: Salvation. Superbad. Dumb and dumber is great. Book… I always liked Stephen King. His new book 'the Dome' is fantastic. Beside of that I like John Grisham, Tommy Jaud and Thomas Harris for example. And food… well the best food I can remember right now is the mexican food from 'El Paso' that producer David showed us!
Kto je tvojím obľúbeným superhrdinom a prečo?
 • Je to Batman, pretože je cool a je to playboy. A Beardman. Ale nemám dovolené vám prezradiť jeho skutočnú identitu .. (Hrá na gitaru v pošahanej kapele a má bradu).

What's your favorite Super Heroe, and why?
 • It's Batman, cause he is cool and a playboy. And Beardman. But I'm not allowed to tell you about his true identity… (He plays guitar in a crappy band and has a beard).
Ak by si niečo mohol zmeniť, čo by to bolo?
 • Snažil by som sa Christophovi pomôcť s jeho alkoholickým problémom.

If you had to change something, what would it be?
 • I would try to help Christoph with his drinking problem. 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama