Paris

8. května 2010 v 16:38 | posted by P.2K |  Blog Entries
translated by P.2K for http://destinationanywhere.blog.cz original

Okay, rozmýšľala som, že sem preložím všetky DA blogové príspevky, ale asi by to nemalo veľký zmysel, keďže by to nebolo vôbec aktuálne a tak som sa rozhodla, že preložím akurát ten posledný - z Paríža. Fotky z tohoto článku som sem už uverejňovala, no pridávam ich aj pod preklad, aby to bolo kompletné. :) Takže, tu ho máte ..

Okay, I was just thinking about translating all DA'd blog entries, but that would be meaningless, because it wouldn't be actual and so I decided to translate only the last blog entry - from Paris. Photos from this blog-post were already published here, but I also added them to this translation. So here it is ..

click on "celý článek" to read the slovak & english translation


Paris, je t'aime!

Bože, to bol víkend. Taká zábava. Eufória. Extáza. Kronenbourg. Všetko, čo človek potrebuje k šťastiu! V Piatok sme začali náš výlet do Paríža, zmysel a význam bolo zastavenie sa v klube Trabendo aby sme uviedli posledný koncert skupiny Panik. Začalo sa to hrozne. Peda sa údajne celý večer posadil za napalovanie piatich CDčiek s "best of 1995". Päť CDčiek. Každé s dvadsiatimi pesničkami. Potom sa to pretiahlo. Je skutočne neuveriteĺné, aká úspešná tu bola holandská hudba v '95! Scatman a Scooter samozrejme nemôžu chýbať tiež. Philipp a André sa niekedy nudili, tak sami vzadu, takže sa zabávali nejak inak. S Jupiterom. Čo zvýšilo ich náladu. Tiež sa im páčilo best of '95. Možno sa v '95 tiež jednoducho veľa pilo a ľudia si kupovali tie Scheißy, pretože neboli pri zmysloch?! Jedno.

Po tom, čo sme sa ubytovali, ešte sme to trochu obehali. Na jedenie už nič nemali. O 00:00. Čudné. Kuchári v Paríži neostávajú tak dlho hore. Našťastie bola otvorená ešte jedna búda s Dönnermi a jej majiteľ nám ponúkol svoje jedlo ako "zvyšky". Samozrejme, že sme súhlasili.
Philipp a André, obaja už dlho nie triezvi, strávili zvyšok večera držiac sa za ruky a spievajúc si "We're officially gay now" v bare. Z toho baru niekto zaspieval naspäť "To môžeme vidieť". Deti, tí dvaja. Skutočne. Philipp, patriot lokálov, našiel ešte jeden AK-znak. Ako doma. páčil sa mu.

Ráno po tom považoval za stredne dobré. A upratovačka obsah koša určite tiež. V Sobotu sme navštívili Eiffelovku. Peda bol totálne šokovaný. Bol si istý, že tá vežička je strieborná a ligoce sa. Nj, nemôže človek vedieť všetko. Tu je fotka. Bol to pekný deň. A potom sme šli do klubu. Akosi pred ním stálo toľko ľudí. Nemám tušenia. Všetci mali aj foťáky a všetko, nemám tušenia. Vyzerali, akoby na niečo čakali, alebo niečo podobné. Tak som ich fotil naspäť. Okrem toho tam boli aj dievčatá, ktoré rozdávali naše letáčiky. Francúzske. Takže dievčatá. A aj letáky. Supercool. Ale jedno, ako vždy a tak. Koncert sme mali takisto. A to bolo úžasné. Všetci majú teraz tinitus. Alebo .. Teenietus. hahaha. Nie, bolo to fakt hlasné. Ale bolo to super. Všetci boli super. Krik a to všetko. Tim síce rozbil už pri prvom songu gitaru, ale taký je. Okrem toho bol náš koncert perfektný. Hudobne, ľudsky a aj showtechnicky. Ale perfekcia je pri niekom ako sme samozrejme štandardná. Som ešte stále mimo z toho skvelého publika. Grandiózne. Majú jednoducho dobré publikum, títo Panikeri.


Keď sme sa potom plní eufórie a potu dostali preč z pódia, musel naň Tim znovu ísť. Vie všetko, hral pre Panik na basu. Vyzeral super. My sme medzi tým sedeli pri merchandise stánku a pili sme milión pív a oslavovali sme ho. Bolo to božské. Super. Ďakujeme všetkým. Panik za to že nás pozvali (super akcia!), Charlene pre sprevádzanie, výdrž a letáky, Mike, Steven, Beenie/Bini/Bieni/Binie a všetko. A Janovi pre obrubníkovú párty :). A chcem také Nevada Tan tričko ..! Jedno.Oh god, this was a weekend. So much fun. Euphory. Ecstasy, Crownbourg. Actually everything what a person needs to be happy! We started out trip to Paris on Friday, the reason and purpose was stoping in the Trabendo club to be a support act for Panik's last showcase. It all began horribly. Peda allegedly sat the whole evening to burn five CD's "best of 1995". Five CD's! Each with 20 songs. It's unbelievable, how popular here the netherland music was in the '95. Scatman and Scooter can't be forgotten. Philipp and André were bored so alone in the back, so they had fun with other things. The Jupiter. Which raised their mood. They also liked best of '95. Maybe people also drunk so much in the '95 and people bought this kind of shit, because they weren't able to think straight?!

After we checked in, we ran around a bit. They didn't have anything to eat. At 00:00. Weird. The cooks in Paris don't stay up late. Lucky for us, one Dönner-stand was opened and its owner offered us his foor as "the leftovers". Of course we were up to it.

Philipp and André, both not douce for a long time, have spent the rest of the evening in a bar, singing "We're officially gay now". And someone from the bar singed back "We can see that". Childish, those two. Really. Philipp, patriot of locals, found another AK-sign. Just like home, he liked it.

He considered the morning after that middle-good. And the cleaning-lady thought surely the same about the inside of the trashcan. On Saturday we went to see the Eiffeltower. Peda was totally shocked. He was sure the tower will be silver and shimmering. Well, a person can't know eveything. Here's a picture. It was a nice day. And then we went to the club. Somehow there were standing a lot of people. I have no idea. And they all had cameras and everything, I have no idea. They looked like they were waiting for something. So I took photos of them back. And girls were also giving out our flyers. French. So girls. And Flyers. Supercool. But anyways, as always and so. We also had a concert. And it was awesome. All of us have tinitus now. Or .. Teenietus. Hahaha. No, it was really loud. But awesome. Eversyone was great. The screaming and all that. Tim broke his guitar by the first song, but that's him. Other than that, our concert was perfect. Musicaly, humanly and showtechnicaly. But perfection by someone like we are is of course standard. I am still blown off by the great crowd. Grandious. These Panikers have a great crowd.When we came down from the stage full of euphory and sweat, Tim had to go on again. He can do everything, he played on bass for Panik. He looked great. During that, we were siting at the merch-stand and drunk a milion of beers and celebrated him. Super. Thanks everyone. Panik for inviting us (super action!), Charlene for company, endurance and flyers, Mike, Steven, Beenie/Bini/Bieni/Binie and all. And Jan for the curbstone party :). I want a Nevada Tan T-Shirt like that ..! Egal.


Je ne regrete rien et merci beacoup a tout le monde.

Au revoir!

David / Destination Anywhere
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama